Renare hem

Tanken om att centraldammsugare endast är till för publika och offentliga miljöer vädras ibland även om det är betydligt mer sällan än tidigare. De flesta har vid ett eller annat tillfälle sett eller använt centraldammsugare även i privatbostäder. Fördelarna med att satsa på en centraldammsugare är många och de företag som länge varit i branschen kan berätta om de rent tekniska aspekterna. Generellt finns dock några saker man som användare märker omedelbart efter installationen. En av dessa är att man får betydligt mindre oljud i hemmet. Beam centraldammsugare har under många år stått för standarden när det kommer till produkter för renhållning och dammsugning. Än idag är de i toppen och varje år installeras ett flertal av dessa i hem runt omkring i Sverige såväl som i övriga nationer.

Bättre luft

Detta argument hör till de mest välkända och är kanske också vad som över tid gör störst skillnad, vid sidan av att rengöring i hemmet blir enklare. Det finns nu för tiden en rad olika filter som renar frånluften som kommer ur dammsugare. Dessa partikelfilter har en förmåga att rensa bort de värsta partiklarna och de exklusiva varianterna är de facto riktigt bra på att hålla nere de utsläpp som ändå blir resultatet av dammsugning. Beam centraldammsugare bygger på en teknik där motorn såväl som dammsugarpåsen finns i ett helt annat rum. Vanligen nere i källaren. De eventuella partiklar som kommer igenom de moderna filter som används, hamnar därför inte i bostadsutrymmet. Resultatet av detta är att man får en betydligt renare luft i hemmet och att även allergiker slipper irritation i hals och ögon till följd av partiklar och damm.

Precis som vid köp av en vanlig, traditionell, dammsugare följer det med en rad munstycken vid köp. Dessa är till för att man skall kunna göra en effektiv rengöring utan att för den sakens skull behöva anstränga sig mer. Dammsugarslangen kopplas enkelt till något av de uttag som monterats vid installation och kan sedan enkelt tas från ett rum till ett annat. Dessa slangar är ofta omkring 9 meter vilket gör att man kan röra sig över större ytor innan man behöver flytta slangen till en ny kontakt.