Lediga jobb för läkare i området

Sverige står inför en stor utmaning när det gäller att rekrytera läkare. Enligt Socialstyrelsen beräknas det saknas över 4 000 läkare år 2035. Samtidigt visar undersökningar att många läkare funderar på att byta yrke på grund av hög arbetsbelastning. För att möta den växande efterfrågan på läkare behöver vården bli bättre på att attrahera, rekrytera och behålla personal. Här spelar lediga jobb för läkare en viktig roll. Genom att erbjuda intressanta tjänster med bra villkor och utvecklingsmöjligheter, kan vårdgivare locka fler läkare.

Specialistläkare efterfrågas

Efterfrågan på specialistläkare är särskilt stor. Inom många specialiteter råder det i dag brist, inte minst på barnläkare, psykiatriker och allmänläkare. Samtidigt utbildas det för få specialister för att täcka behoven framöver. För att möta efterfrågan krävs det att vården blir ännu bättre på att erbjuda specialisttjänster med konkurrenskraftiga löner och villkor. Möjligheter till forskning, kompetensutveckling och delaktighet i utvecklingsarbete är också viktiga faktorer för att attrahera specialister.

Flexibilitet och balans lockar yngre läkare

Yngre läkare värdesätter ofta möjligheter till flexibilitet, deltid och balans mellan arbete och privatliv. Genom att erbjuda olika tjänstgöringsgrader och schemaläggning kan vårdgivare möta dessa önskemål. Exempelvis skulle delade tjänster kunna göra det möjligt för två läkare att dela på en heltidstjänst. På så sätt kan man kombinera arbete med småbarnsföräldraskap eller annat som kräver mer flexibilitet.

Distansarbete – framtidens arbetsform?

Distansarbete har blivit allt vanligare under pandemin, inte minst inom vården. Många uppskattar möjligheten att kunna arbeta hemifrån vissa dagar. Genom att erbjuda distansarbete några dagar i veckan kan vårdgivare göra jobben mer attraktiva för läkare. Vissa administrativa uppgifter och möten skulle kunna skötas på distans. Även konsultationer och uppföljningar online är fullt möjligt i vissa fall. Distansarbete behöver dock balanseras mot behovet av fysiska möten och samarbete med kollegor.

Vikten av ledarskap och arbetsmiljö

En avgörande faktor för att attrahera och behålla läkare är en god arbetsmiljö med fungerande ledarskap. Chefer inom vården måste ges tid och utbildning i ledarskap för att kunna erbjuda stöd, coaching och återkoppling. Genom att satsa på ledarskap och arbetsmiljö kan man minska stress och öka motivationen hos personalen. Det handlar om allt från rimlig arbetsbelastning till fungerande IT-system och lokaler. Trivsel på arbetsplatsen är a och o.

Marknadsföring av lediga jobb

För att nå ut till läkare med lediga tjänster krävs en aktiv marknadsföring. Annonsering i branschpress och på sociala medier är effektiva kanaler. Även riktade kampanjer via LinkedIn kan ge bra genomslag. Vårdgivare bör lyfta fram sina styrkor i annonserna: arbetsuppgifter, kompetensutveckling, arbetsmiljö etc. Ett personligt tilltal och en tydlig beskrivning av tjänsten lockar fler sökande.