Behövs bygglov för att anlägga pool?

Planerar du att köpa pool? Har du tänkt på att det kanske krävs bygglov? Generellt behövs inte bygglov men det finns undantag vilka kan läsas om på Boverket.se

Om ni planerar att köpa pool till trädgården är det en hel del frågor att ta ställning till. Det är allt från poolens storlek och modell till var den ska vara belägen. Men det kan även vara värt att läsa på om bygglov och andra regler kring pooler. Enligt Boverket.se finns det nämligen tillfällen då pool kan behöva bygglov.

Att köpa och installera en markpool eller ovanjord pool kräver generellt inte något bygglov. Pool är nämligen inte nämnd bland de byggnader som kräver bygglov. Men beroende på hur den byggs kan delar av poolen räknas som något annat och därmed kan det krävas bygglov eller bygganmälan. Det kan exempelvis uppstå en mur eller plank som är så högt att detta kräver anmälan/bygglov. Ett vanligt alternativ är att man gräver ner poolen vid altanen och sedan sätter ett plank kring altanen. I detta fall behöver bygglov generellt ske för planket.

Ett annat exempel är om man väljer att köpa pool med pooltak. Det som avgör om anmälan/bygglov behövs i detta fall är takets höjd samt dess storlek. Även marklov kan behövas. I det fall man har valt att köpa markpool behöver marken först schaktas bort. Det i sig kräver inte marklov men om schaktning sker i den utsträckningen att markytan avsevärt ändras i höjdläge så behövs marklov. En ytterligare aspekt är att anmälan i vissa fall krävs om man väljer att ansluta poolen till avlopps- och vattennätet (det allmänna). Vid osäkerhet kan man besöka sin kommuns hemsida där all information ska finnas kring bygglov, bygganmälan och marklov. På dessa sidor ska även kontaktuppgifter hittas till de ansvariga inom kommunen, vilka kan kontaktas vid frågor.

Ansöka om tillstånd – Köpa pool – Montera

Börja först med att kontrollera vad som krävs för just din pool. Behövs bygglov/bygganmälan/marklov? Om detta behövs så är det ansökan som ska genomföras först. Räkna med att det kan ta månader innan svar ges av kommunen. Därefter kan du köpa pool och få den monterad på plats. Räkna här med att det tar ett par veckor från att du bestämt dig för vilken pool du vill köpa till att den är ”badklar”.