Privatimporten ökar

När e-handeln började ta nya marknadsandelar och man kunde se allt fler aktörer på den internationella marknaden, började allt fler titta på sortimentet i andra länder. Genom att kunna jämföra utbud och priser har dagens konsumenter fått en helt annan överblick och kan välja och vraka helt utifrån tycke och smak. Många väljer att hålla sig till e-handel inom Sveriges gränser. Andra är öppna för att handla globalt eller från EU. Det man kan hävda utan tvekan är att privatimport av diverse varor har kommit att bli allt vanligare. Dock är det inte alltid fullt så enkelt och prisvärt som man kan tro. Väljer man att handla från övriga EU-länder har man möjlighet att verkligen spara in pengar. Dock är det inte alltid gratis med frakt.
Skulle man vilja beställa från vissa andra länder finns en rad tull och skatteregler för hur man skall gå till väga. I allmänhet är detta inte någonting svårt att sätta sig in i om man så önskar, men det är oavsett bra att känna till regelverket.

Alkohol

Sverige är ett av få länder som har ett statligt monopol vad gäller alkoholhaltiga drycker. När man började se ökad privatimport förekom en hel del utredningar om huruvida man skulle få importera alkohol som privatperson eller inte. Även om alkohol inte nödvändigtvis står för den största posten inom privatimport av varor från utlandet, är det denna fråga som uppmärksammats en hel del. I nuläget är det tillåtet med privatimport även av alkohol och tobak. Dock skall man se till att betala alla avgifter som följer. Förutom öl och vin, är det vanligt att köpa in skivor, musik, kläder och andra attiraljer via internet. Skivförsäljning och annan försäljning av kulturella alster, är någonting som är vanligt förekommande även om det i allt större omfattning rör sig om digitala varor.