Lediga jobb för läkare i området

Sverige står inför en stor utmaning när det gäller att rekrytera läkare. Enligt Socialstyrelsen beräknas det saknas över 4 000 läkare år 2035. Samtidigt visar undersökningar att många läkare funderar på att byta yrke på grund av hög arbetsbelastning. För att möta den växande efterfrågan på läkare behöver vården bli bättre på att attrahera, rekrytera och behålla personal. Här spelar lediga jobb för läkare en viktig roll. Genom att erbjuda intressanta tjänster med bra villkor och utvecklingsmöjligheter, kan vårdgivare locka fler läkare. Specialistläkare efterfrågas Efterfrågan på specialistläkare är särskilt stor. Inom många specialiteter råder det i dag brist, inte minst...