Digitala lösningar gör det enkelt att skapa egen profilreklam

Tryckerier som erbjuder profilreklam i utbudet blir allt mer digitala. Detta inte enbart gällande trycksätt utan även hur kunderna kommunicerar med företag och hur layouten skapas inför att trycket sker. Idag kan kunden göra det mesta själv vilket pressar ner priset. Förr var det vanligt att en kund var tvungen att be ett tryckeri skissa upp en mall som sedan användes när trycket skulle genomföras. I och med att en designer la ner tid på utformning blev priset betydligt högre än idag. Med internet och snabba digitala lösningar finns en smidigare väg. Skapa – Ladda upp – Beställ De kunder...